Som un estudi, jove, creatiu i dinàmic, format per un equip d’emprenedors, i com a nexe i punt principal d’unió, la imatge. Abarquem tot tipus de disciplines com la fotografia, el video, la il.lustració i el disseny. Entenem i respectem la nostra professió i ens divertim creant, innovant i solucionant projectes per a vosaltres. Com a coneixedors i entusiastes de la professió, i conscients de les mancances del disseny al mercat, oferim amb tota professionalitat i el màxim compromís, plasmar totes aquelles idees o esborranys que el nostres clients vulguin expressar. Hi treballem tot tipus de disciplines dins l’àmbit del disseny, i ho fem amb seny i rigorositat amb tots els projectes i d’inici a fí.
Entenem que cada projecte és únic i exclusiu, per això volem que cada treball assoleixi cadascun dels objectius marcats per a la seva realització. Volem que el seu disseny i l’entorn que l’envolta, siguin una eina comunicativa, contundent i eficaç a l’hora de transmetre les seves idees i mostrar-les al públic.
Somos un estudio, joven, creativo y dinámico, formado por un equipo de emprendedores, y como nexo y punto principal de unión, la imagen. Abarcamos todo tipos de disciplinas como la fotografía, el video, la ilustración y el diseño. Entendemos y respetamos nuestra profesión y nos divertimos creando, innovando y solucionando proyectos para vosotros. Como conocedores y entusiastas de la profesión, y conscientes de las carencias del diseño al mercado, ofrecemos con toda profesionalidad y el máximo compromiso, plasmar todas aquellas ideas o bocetos que nuestros clientes quieran expresar. Trabajamos todo tipo de disciplinas dentro del ámbito del diseño y lo hacemos con cabeza y rigorosidad con todos los proyectos y de inicio a fin. Entendemos que cada proyecto es único y exclusivo, por eso queremos que cada uno de los trabajos llegue a los objetivos marcados en su realización. Queremos que su diseño y el entorno que lo rodea sean una herramienta comunicativa, contundente y eficaz a la hora de transmitir sus ideas y mostrarlas al público.
We are a young, creative and dynamic studio, made up of a team of creative entrepreneurs who share as our main point of union and driving force, image. We understand and respect our profession and we take great enjoyment in creating, innovating and carrying out your projects. We are knowledgeable and enthusiastic about our profession, and aware of the lack of some aspects of design in the market, and we offer our professionalism, and complete commitment to transmitting all the ideas that our clients wish to express. We cover many disciplines such as video, photography, illustration and design. We understand that each project has to achieve all the objectives fixed for its execution. We want its design each project as the powerful, effective communicative tool that you need.